Banners-fragment3.002

Publicaties

2015

Feestelingen & Historische Mijlpalen in  Sittard-Geleen 2015

image

 

 

 

 

Frans Timmers (1915-1984)

Scan 22 jul- 2015 20-23

“Schilder in de Schaduw”

Frans Timmers (1915-1984) werd geboren in Sittard, een stad die hij altijd trouw zou blijven, zelfs toen Ger Lataster hem probeerde over te halen om zich in Amsterdam te vestigen. Hij zag dit echter niet zo zitten en koos uiteindelijk voor een zeker bestaan in Sittard. Hij begon als huisschilder met een eigen bedrijf. In zijn vrije tijd kon hij zich als kunstschilder verder ontwikkelen. Eind jaren dertig werd hij lid van de Limburgsche Kunstkring. Tot in 1941 nam hij deel aan diverse groepsexposities te Sittard en Maastricht. Gedurende de oorlogsjaren studeerde hij aan de Kunstnijverheidsschool (de latere Stadsacademie) van Maastricht.

Hij heeft in verschillende stijlen geschilderd: van expressionisme tot kubisme,( magisch-)realisme, primitivisme en abstract werk. Naast het abstracte werk heeft hij ook veel figuratief werk nagelaten, van landschappen tot (bloem)stillevens, boomgaarden, volkscultuur, hanen, portretten, stadsgezichten, waarop vaak een Sittards element terug te vinden is zoals de kerken van Sittard. Ook liet hij zich inspireren door bekende kunstenaars uit het verleden. Verder beschilderde hij kasten en was hij ook nog beeldhouwer. Kortom hij was een zeer veelzijdig kunstenaar. In deze kunstenaarsmonografie heeft historicus Antoine Jacobs een levensbeschrijving van Frans Timmers gemaakt en kunsthistoricus Ruud Lammerink een kunsthistorisch essay geschreven.


 2014

Feestelingen en Historische Mijlpalen 2014

Doc - 28 jan. 2015 12-34


2013

Frans van de Laar (1853-1933)

Frans van de Laar“Artiste-sculpture”

Van de Laar (Sittard 1853-Argenteau 1933) bezocht van 1877 tot 1880 de Academie voor Schone kunsten te Antwerpen, waar hij zich bekwaamde in schilderen en beeldhouwen. Zijn studieresultaten waren dusdanig dat hij op 4 mei 1879 de ‘prix d’excellence’ ontving. Na voltooiing van zijn studie kwam hij terug in Sittard, maar na zijn huwelijk met Gertrudis Bauduin ging hij in 1883 in Maastricht wonen waar hij verbleef tot 1930. Hij overleed in 1933 na een actief leven als beeldhouwer, schilder en illustrator, zoals de vele afbeeldingen in dit boek illustreren. Tot zijn leerlingen behoorden Pierre Kemp, Edmond Bellefroid en Albert Dumoulin.

Auteur: Antoine Jacobs
ISBN: 978-94-91118-07-4


Kunstkalender

FullSizeRender 11In 2013 bestond de Stichting MEG 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een kunstkalender uitgegeven, waarin afbeeldingen zijn opgenomen van werken  van 25 professionele kunstenaars met een binding (geboren,opleiding,woonachtig, werkzaam) aan  één van de gemeenten van de westelijke mijnstreek(Sittard-Geleen, Beek, Stein, Schinnen).

Het betreft Cees Alfrink, Daphne Brankaert, Diana Putters, Angelique Cremers, Godelief Ceulemans, Godfried Dols, Jacky Stappers, Jan Kusters, Sjra Borsboom, Jos Ramakers, Jos Solberg, José Henssen, Margareth Stalman, Marieke Russel, Marij Heijligers uit Limbricht, Martin van Dijk, Miek Diederen, Moniek Daemen , Monique Ausems, Niek Geelen, Peter van Deursen, Sabine Lintzen, John Habraken , Theresie Thoolen en Robin van Vorsselen.
Werken van de deelnemende kunstenaars zijn tevens geëxposeerd in een verkoopexpositie in november 2013. De kunstkalender is nog gratis verkrijgbaar bij de Stichting MEG.


2009

Ger Oldenbeuving (1936-2009)

Oldenbeuving_minimonografieIn het eerste hoofdstuk van het ‘herinneringsboekje’ Ger Oldenbeuving, een markante Gelener staat dat dit boekje vanwege de bekendheid van deze unieke persoon in wezen niet zou hebben hoeven te verschijnen. Het moet dan ook worden gelezen als een ode aan een gedreven mens die zich op het gebied van cultuur, historie en heemkunde op verschillende fronten voor de stad Geleen heeft ingezet.

Deze mini-monografie is een uitgave van de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) en de Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG).
Auteur : Wim Ortjens
Redactie : Frans Canton


Feestelingen en Historische Mijlpalen 2009

feestelingen_2009AIn ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen 2009’ worden verenigingen, instanties, instellingen, clubs en organisaties van Sittard-Geleen onder de loep genomen die alle in 2009 jubileren.

Samenstelling : Harry Snijders
Redactie : Walter Buskens, Frans Canton, Huub Clerkx, Wim Ortjens.
Het voorwoord is geschreven door drs. G. Cox, burgemeester van Sittard-Geleen en beschermheer van St. MEG, alsmede door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
ISBN : 978-90-810607-8-3
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met St. SCHUG

Ode aan Limburg en Gelaen

‘Ode aan Limburg en Gelaen’ is uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Gemengd Koor Zanglust Geleen.Deze uitgave gaat vergezeld van een DVD met een uniek drie Korenconcert uitgevoerd door Gemengd Koor Zanglust Geleen, Geleens Mannenkoor Mignon en Gemengd Koor Voces Vocales Geleen op 24 januari 2009.

Samenstelling: Harry Strijkers.
Het voorwoord is geschreven door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
ISBN : 978-90-810607-6-9


2008

Feestelingen en Historische Mijlpalen 2008

Feestelingen_2008In ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen 2008’ worden verenigingen, instanties, instellingen, clubs en organisaties onder de loep genomen die alle in 2008 jubileren. Daarmee geeft dit boek een mooi beeld van het maatschappelijk leven in Sittard-Geleen van met name de laatste 125 jaar.

Redactie : Jan Marutiak en Koos Snijders.
Het voorwoord is geschreven door drs. G. Cox, burgemeester van Sittard-Geleen en beschermheer van St. MEG, alsmede door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
ISBN : 978-90-810607-4-5


Charles Tangelder (1919-1999)

Charles Tangelder

“Een veelzijdig en eigenzinnig kunstenaar”

Het werk van Charles Tangelder (1919-1999) is de meeste Sittardenaren vertrouwd. Iedereen kent wel het imposante oorlogsmonument op de markt. Verder zijn o.a. van zijn hand de Sint Jozef met het laddertje in Ophoven, de Sint Jozef voor de kerk in Vrangendael en de Sint Petrus tegen de zijgevel van de pastorie aan de Oude Markt. Hij droeg bij om kunst in de openbare ruimte vorm te geven. Als beeldhouwer werd Tangelder geïnspireerd door Charles Vos. Daarnaast was hij ook schilder, zijn werken worden gekenmerkt door een kleurrijke, expressieve en abstracte stijl.

Auteurs: Harry Strijkers, Math Vleeshouwers (†), Roel Tangelder, Piet Meijers, Theo Vervoort
ISBN: 978-90-810607-5-2


2007

Priesterschilder Jean Adams (1899-1970)

Waarde_Victeur_1Jean Adams leefde als het ware twee levens; in het ene leven functioneerde hij als parochieherder van Ospel en vervolgens in Nunhem en in zijn andere leven was hij vrij kunstenaar. Toen hij in 1952 op eigen verzoek van de bisschop van Roermond dispensatie van zijn pastorale taken in Numhem kreeg, kon zij zich helemaal aan de schilderkunst wijden in de met weinig middelen tot atelier en woning ongebouwde ‘Fuus’ (de vroegere stoomzuivelfabriek) te Ell. Toen Stichting MEG in het bezit kwam van een collectie brieven van Jean Adams, gericht aan de familie Winters met wie Adams goed bevriend was, werd besloten tot bundeling hiervan. Harry Strijkers, bestuurslid van Stichting MEG en verantwoordelijk voor de onder Sichting MEG uitgebrachte publicaties, is de auteur en samensteller van ‘Waarde Victeur …. Sjang’ dat op 21 april 2006 in de Fuus te Ell werd gepresenteerd.
Auteur: Harry Strijkers.
Ir. Wiel Gielkens, voorzitter Stichting MEG, schreef het voorwoord.
ISBN: 90-810607-1-6. Jaar van uitgave: 2007


Geleen Mijn Domein

Het vierde deel in de Geleen serie is: ‘Geleen, MIJN DOMEIN’ waarvan een eerste exemplaar op 10 juni 2007 aan de burgemeester van Sittard-Geleen, drs. G. (Sjraar) Cox en wethouder L. (Berry) van Rijswijk van ‘inkomen, zorg, cultuur en jong zijn in Geleen’  werd overhandigd. In deze publicatie wordt aan de hand van een 8-vormige wandelroute een beschrijving gegeven van straten, pleinen en beelden waarvan de naam dan wel de inhoud verwijzen naar het mijnverleden van de stad.

Auteur: Jan Marutiak.
Het voorwoord is geschreven door Ir. Wiel Gielkens, voorzitter bestuur Stichting MEG.
Deze uitgave gaat vergezeld van een CD-Rom waarop behalve de uitgeschreven wandeling allerlei interessante gegevens met betrekking tot het onderwerp zijn opgenomen.
Stichting MEG heeft inmiddels de wandeling door middel van ‘koempeltjes’ gevisualiseerd.


 2001

Geleen in Groen

Het derde deel in de Geleen serie, ‘Geleen in GROEN’ (van natuur tot park) uit 2001, nodigt wederom uit tot wandelen, fietsen en genieten van wat Geleen allemaal aan ‘groen’ te bieden heeft. Het boekje geeft een interessant beeld van de boeiende spanning tussen natuur en industrie.

Auteur: Heinz Schiffelers.
Het voorwoord is afkomstig van dr. L.L.M. Frederix, directeur van Stichting Landschapspark De Graven.
ISBN: 90-804574-2-6


 1996

Geleen in vorm
Geleen in VormHet eerste boekje in de Geleen serie, ‘Geleen in VORM’ uit 1996, beschrijft een eeuw van stedebouwkundige opbouw en groei in Geleen. De behandelde architectuur bestrijkt de periode 1900 – 2000. In het boekje is een wandel- en fietsroute opgenomen langs alle beschreven bouwwerken.

Samenstelling: Traject Kunstbemiddeling Geleen.
Burgemeester mr. J.G.M. Lurvink droeg zorg voor het voorwoord.


Gerhard Fritschy (1919-1999)

  • Het verhaal van de overtollige mens (1999)
  • Kennismaking bij het afscheid (2000)

George Tielens (1888-1950) Kunstenaar en Gentleman

Omslag_Tielens_VKEen biografie van de Sittardse beeldend kunstenaar George Tielens, die rond zijn veertigste zijn keuze maakte voor de kunst. Hij richtte een schilderschool op, waar onder andere Toon Hermans en Pie Schmitz hun eerste lessen kregen. De auteur is Piet Meijers en de drukbegeleiding was in handen van Harry Strijkers. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door de stichting MEG. Het boek werd gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling over het leven en het werk van George Tielens in museum Het Domein te Sittard op 9 oktober. De eerste twee exemplaren werden uitgereikt door de voorzitter van de stichting MEG, Wiel Gielkens, aan de zoon en dochter van de beeldend kunstenaar Tielens.


Geleen in Beeld

Het tweede boekje in de Geleen serie, ‘Geleen in BEELD’ uit 1998, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobank, beschrijft een fiets-en wandelroute langs 32 respectievelijk 10 beelden in en rond het centrum van Geleen. De beschreven beelden zijn uit de periode 1945 – 2000.

Auteur: Paul Willems.
Het voorwoord werd verzorgd door J. Coenen.
ISBN: 90-804574-1-8


Van schoolbord naar smartboard

‘Van schoolbord naar smartboard’, schetsen uit de geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Geleen is uitgegeven ter gelegenhied van het tienjarig bestaan van het Graaf Huyn College dat is ontstaan uit een fusie van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Geleen in 1998.

Redactie: Harry Strijkers, Piet Smeets, Carla Grootjen
Voorwoord: Jan Kessels, voorzitter centrale directie Graaf Huyn College

Delen:

Stichting Museum en Expositie Geleen