Feestelingen_2008

Feestelingen en Historische Mijlpalen 2008

In ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen 2008’ worden verenigingen, instanties, instellingen, clubs en organisaties onder de loep genomen die alle in 2008 jubileren. Daarmee geeft dit boek een mooi beeld van het maatschappelijk leven in Sittard-Geleen van met name de laatste 125 jaar.

Redactie : Jan Marutiak en Koos Snijders.
Het voorwoord is geschreven door drs. G. Cox, burgemeester van Sittard-Geleen en beschermheer van St. MEG, alsmede door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
ISBN : 978-90-810607-4-5

Delen: