feestelingen_2009A

Feestelingen en Historische Mijlpalen 2009

In ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen 2009’ worden verenigingen, instanties, instellingen, clubs en organisaties van Sittard-Geleen onder de loep genomen die alle in 2009 jubileren.

Samenstelling : Harry Snijders
Redactie : Walter Buskens, Frans Canton, Huub Clerkx, Wim Ortjens.
Het voorwoord is geschreven door drs. G. Cox, burgemeester van Sittard-Geleen en beschermheer van St. MEG, alsmede door Ir. W. Gielkens, voorzitter St. MEG.
ISBN : 978-90-810607-8-3
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met St. SCHUG

Delen: