Loop van de Kingbeek

Loop van de Kingbeek

De rivieren van Noord-Afrika
rollen van de Atlas af en worden
niet groter, maar kleiner. Zon. Zand.
Vaak halen ze niet eens de zee.

Neem nu de Kingbeek. Bij Obbicht
begint deze bronbeek in vol ornaat
met onderscheidingen op de borst
als ijsvogel, schietmot en kokerjuffer.

Snel helder water vult kasteelgracht
en brengt heil aan de dorpen.
De ouden van Grevenbicht weten nog:
wie zweren had ging in de beek liggen.

Maar noordelijker, tussen de akkers
beweegt het trager. Sloot vol stroop
die de hoop op een goede afloop
onbedoeld aan het verliezen is.

Ruim voor de Maas wordt bereikt
verdrinkt de Kingbeek in het grind.
Van klaterstroom tot grondwater:
een echte Noord-Afrikaanse rivier.

Delen: