Naamloos 10.001

Stichting Fritschy-prijs

In 2003 is de Stichting Fritschy-prijs opgericht. De stichting rijkt tweejaarlijks een prijs uit aan een kunstenaar. De laureaat ontvangt bij wijze van erkenning van en stimulering voor zijn werk een vrij te besteden geldprijs van 5.000 euro en krijgt een tentoonstelling en/of publicatie aangeboden.

In 2007 – 2008 is de naam van de Fritschy-prijs gewijzigd in Fritschy Stadscultuurprijs Sittard-Geleen. De gemeente Sittard-Geleen levert daarvoor een substantiële bijdrage aan de prijs.

Bestuur

Jos Ramakers Voorzitter
Gerard van Dooijewaard Penningmeester
Wiel Gielkens Lid
Wim Ridderbeekx Lid

Doelstelling

De Fritschy-prijs c.q. Fritschy Stadscultuurprijs Sittard-Geleen is ingesteld uit de nalatenschap van Gerard Fritschy, in leven bestuurslid van de Stichting Museum en Expositie Geleen. Het doel van de prijs is om kunst en cultuur in en om de Gemeente Sittard-Geleen te bevorderen. Kunstenaars die in aanmerking komen voor de prijs worden in eerste instantie geselecteerd uit Nederland en de Euregio (België en Duitsland). Een wisselende jury van deskundigen bepaalt het thema van de prijs en selecteert de prijswinnaar.

Delen:

Stichting Museum en Expositie Geleen