Stichting Museum en Expositie Geleen

                                       Sittard, Geleen, Born

Doelstelling

De Stichting MEG is in 1993 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de gemeenschap in Geleen, Sittard en Born. Zij geeft daar uitvoering aan door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, het instellen van kunst- en cultuurprijzen, het restaureren/herplaatsen van beelden en het uitgeven van boeken.

 

Hoewel de naam refereert aan de in 1993 nog zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling uitgebreid tot Sittard, Geleen, Born.

MEG helpt

Instellingen of particulieren die voornemens zijn een activiteit te organiseren die valt binnen de doelstellingen van MEG kunnen dat via het contactformulier kenbaar maken.

Ondersteuning door MEG betekent dat MEG samenwerkt met de initiatiefnemer(s) bij de (verdere) ontwikkeling en realisering van het project. Dergelijke verzoeken dienen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan MEG kenbaar te worden gemaakt.

 

MEG staat niet open voor uitsluitend financiële ondersteuning van projecten van derden.

Gelieve voor het indienen van een verzoek gebruik te maken van het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Bestuur

Naam

Huub Clerkx

Wiel Gielkens

Gerard van Dooijewaard

Marij Heijligers

Wim Ridderbeekx

Hay van Veghel

Jo Korf

 

 

Burgemeester drs. G. Cox

Portefeuille

Voorzitter - DB

Vice-Voorzitter

Penningmeester - DB

Secretaris - DB

Vice-Secretaris

Kunstzaken

Public Relations

Communicatie &

Grafische vormgeving

Beschermheer

Installatie van Burgemeester drs. G.J.M. Cox

als beschermheer van de Stichting MEG

Namens SCHUG neemt deel aan vergaderingen:

Walter Buskens

 

Contactadres secretariaat:

Dr. Nolensstraat 37, 6141 AD Limbricht

Telefoon  06-231 88 889

E-mail: marij.heijligers@ziggo.nl

Vergaderlocatie:

Heemkundegebouw (voormalige Augustinusschool), Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen.