Stichting Museum en Expositie Geleen

                                       Sittard, Geleen, Born

Codex Nederlands-Limburgse toponiemen

het levenswerk van prof. dr. Arthur Schrijnemakers

In 2014 verscheen het lijvige boek “Codex Nederlands-Limburgse toponiemen”, het levenswerk van prof. dr. Arthur Schrijnemakers. Dit werk werd en wordt zowel in binnen- als buitenland veelvuldig aangehaald als bron bij publicaties. Een tweede druk was nodig om de vele aanvragen te honoreren.

 

Een deel van het door de auteur aangeleverde werk is toen vanwege plaatsgebrek niet opgenomen.

Inmiddels is de heer Schrijnemakers op 19 april 2015 in New York overleden.

 

Bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (22 oktober 2017) zal het ontbrekende deel in een boekwerk worden uitgegeven door de Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (Schug).  Het boek omvat ± 350 pagina’s en is getiteld: “Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie”.

Aanvulling op de Codex Nederlands-Limburgse toponiemen.

 

Het omvat 2 delen, namelijk:

1.  Aspecten van Nederlands-Limburgse toponymie (plaatsnamen) en hodonymie (straatnamen) en

2. Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. identieke rivier- en nederzettingsnamen, de invloed van ontbossing, toponymische import, de rol van dialect, oude namen van Limburgse wegen en straten en het ontwerpen, verklaren en vertalen van hodoniemen.

 

De prijs van het boek bedraagt bij voorintekening (vóór 22 september 2017) € 35,00.

Daarna bedraagt de verkoopprijs € 40,00.

Eventuele verzendkosten bedragen € 5,55.

 

De boeken kunnen op 20 oktober tijdens de presentatie in Schrijnemakerszaal van de Biesenhof, Biesenweg 1, Geleen worden afgehaald.  Ook op zaterdag 21 oktober in het lokaal van SCHUG en Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen, van 9.30 tot 12.00 uur en tijdens de reguliere openingstijden op maandag van 14.00 tot 16.30 uur, op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur (zie ook heemkunde-geleen.nl).

Hierover ontvangt u nader bericht.

 

U kunt zich van een exemplaar verzekeren door in te tekenen op het boek door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig te worden overgemaakt op bankrekening NL52 RABO 0116023147 tnv. Schug Geleen.

Reserveringsformulier Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie

Ondergetekende

wenst                             exempla(a)r(en) te ontvangen van het boek "Toponymie en hodonymie"

Het boek moet worden opgestuurd

Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt

NB.: Intekening wordt pas in behandeling genomen, nadat het verschuldigde bedrag in zijn geheel is overgeboekt.

Na 22 september worden geen reserveringen meer aangenomen

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist